MegaMan (megaman) wrote,
MegaMan
megaman

 • Mood:
 • Music:

exactly as it seems

Ohiyo. Ore wa Zerodesu. Yoroshiku. Ore wa hawaii ni sundeimasu. Hawaii no Oahu mo narimashita. Hawaii ga kirei demo chotto atsui da ne. ore wa ju hachi sai desu ga tomodachi wa ni jun san sai da yo. Ore tachi ga kaizoku daisuki soreyue kazoku ni natte iru. Kaizoku no nikumareyaku wa muzukashikute abunai demo totemo dajite de goukai da ne� kazoku ni natte iru kara daifune ga motte imasu. Name wa "bazuka." Mainichi bazuka de oahu kara maui mada kokai wo suru. Kokai ni aida kazoku no nomimono wo nomu de kaizoku no uta wo utau. Mina ga "arrg" to "avast" to iu. Kaizoku no tobaco wo suitemo ii desu ga kaizoku nai na tobaco wo suite wa ikenai, ken kazokunai na uta wo utatte wa ikenai.
Kaizoku iru hito ga totemo ureshi kara ore tachi ga sueshijuu ni kazuku iru to omoimasu yo.

i have no idea if this is comprehensible to anyone.
Subscribe

 • The 21st Century!

  I feel like I got a lot of value out of liveJournal years ago. I don't think anyone reads this, so that's fun. I have so much hate and resentment…

 • (no subject)

  Hi Livejournal!

 • A legitimate, Retro, Old School LiveJournal Entry

  Well Hello Livejournal! To be honest, Livejournal is not as fun without a huge audience. Facebook has really replaced everything that livejournal…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment